Tarieven en vergoedingen

In de meeste gevallen wordt behandeling vergoed, mits er een psychische stoornis gesteld kan worden. De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), voorheen de eerste lijn genoemd. Een behandeltraject kan bestaan uit 2 tot 12 gesprekken, inclusief intakegesprek, en valt daarmee onder het behandeltraject kort, middel of intensief. Als we na de intake direct afronden, is er sprake van een onvolledig behandeltraject. De kosten per behandeltraject staan in onderstaand overzicht en tellen mee voor het (verplichte en eventueel vrijwillige) eigen risico van de zorgverzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld.

Behandeltraject Aantal minuten behandeling Tarief in 2018 / 2019
Kort Tot 300 487,26 euro / 507,62 euro
Middel 300 tot 500 830,23 euro / 864,92 euro
Intensief 500 tot 750 1301,85 euro / 1356,25 euro
Onvolledig behandeltraject Tot 120 198,88 euro / 207,19 euro

Vergoeding via de zorgverzekering

Voor vergoeding van de behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Voor 2018 heb ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
 • DSW Zorgverzekeraar en a.s.r.: DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Ditzo en De Amersfoortse
 • VRZ Zorginkoop (voormalig Multizorg VRZ): Zorg en Zekerheid, ONVZ Zorgverzekeraar en Eno
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, OZF Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avéro Achmea Zorgverzekeringen, IAK, Aevitae
 • Caresq: Promovendum, National Academic en Besured
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg
 • Coöperatie VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé verzekeringen, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Zekur.nl, SZVK, Zorgzaam

Voor deze zorgverzekeraars geldt dat ik de behandeling rechtstreeks kan declareren. Declaratie vindt plaats na afronding van het behandeltraject. Dan is vaak ook het moment dat de zorgverzekeraar het eigen risico int. Het kan ook zijn dat je het eigen risico verspreid betaalt of reeds betaald hebt vanwege andere zorg die je hebt gebruikt. Het traject telt voor het jaar waarin de behandeling is gestart, ook al sluiten we pas in het daaropvolgende jaar af. Het jaar waarin de behandeling is gestart (en ook daadwerkelijk het eerste face-to-face contact heeft plaatsgevonden) is het jaar waarvoor het meetelt voor je eigen risico. Als de behandeling in het volgende jaar nog doorloopt, wordt voor het nieuwe jaar niet opnieuw je eigen risico aangesproken.

Het tarief voor overige (zorg)producten (OZP-tarief) die niet in aanmerking komen voor vergoeding betreft 95 euro per consult. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door het NZa gestelde tarieven voor Generalistische Basis GGZ.

Voor meer informatie: www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen

Voor 2019 heb ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life), OZF Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avéro Achmea Zorgverzekeringen, IAK, Aevitae
 • DSW Zorgverzekeraar en a.s.r.: DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Ditzo en De Amersfoortse
 • VRZ Zorginkoop (voormalig Multizorg VRZ): Zorg en Zekerheid, ONVZ Zorgverzekeraar en Eno
 • Coöperatie VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé verzekeringen, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Zekur.nl, SZVK, Zorgzaam
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
 • Caresq, zorginkoop namens iptiQ en Atlas zorgverzekeraars: Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg

Zodra er met betrekking tot de overige zorgverzekeraars duidelijkheid is wat betreft 2019, zal ik dit vermelden.

Voor behandelingen gestart in 2017 geldt dat ik  voor dat jaar een contract had met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • DSW Zorgverzekeraar: In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar
 • Multizorg VRZ: De Amersfoortse, Ditzo, IAK, Aevitae, Caresco, ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid

Als je bij deze zorgverzekeraars verzekerd was in 2017 en de behandeling is in 2017 gestart, dan kan ik rechtstreeks bij hen declareren. Mocht je bij een andere zorgverzekeraar verzekerd zijn, dan ontvang je de rekening thuis en dien je die zelf in bij je zorgverzekering. De vergoeding hangt in dit geval af van de polis die je hebt. In het geval van een restitutiepolis worden de kosten vrijwel altijd volledig vergoed. Wanneer je gekozen hebt voor een naturapolis verschilt het per zorgverzekeraar welk percentage van de kosten je vergoed krijgt. Laat je hier vooraf goed over informeren.

Afmelden

Mocht je niet kunnen komen naar een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Bij te late afmelding worden kosten in rekening gebracht. Dit betreft 45 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.