Tarieven en vergoedingen

In de meeste gevallen wordt behandeling vergoed, mits er een psychische stoornis gesteld kan worden (een diagnostische classificatie volgens DSM-V). De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), voorheen de eerste lijn genoemd. Een behandeltraject kan bestaan uit 2 tot 12 gesprekken, inclusief intakegesprek, en valt daarmee onder het behandeltraject kort, middel of intensief. Als we na de intake direct afronden, is er sprake van een onvolledig behandeltraject. De kosten per behandeltraject staan in onderstaand overzicht en tellen mee voor het (verplichte en eventueel vrijwillige) eigen risico van de zorgverzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. In 2020, 2021 en 2022 is dat 385 euro. In 2020 en 2021 geldt dat het behandeltraject meetelt voor het eigen risico over het jaar waarin de eerste afspraak heeft plaatsgevonden. Met de invoering van het zorgprestatiemodel verandert dit. De afspraken tellen vanaf 1 januari 2022 mee voor het eigen risico in het jaar waarin de afspraak heeft plaatsgevonden.

LET OP: Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat alle lopende behandeltrajecten op 31 december 2021 afgesloten dienen te zijn. Als je behandeling in 2022 doorloopt, betaal je ook voor dat jaar je eigen risico.

Bij het zorgprestatiemodel wordt er onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. De NZa heeft hier maximum tarieven voor berekend. Iedere afspraak kan apart worden gedeclareerd waar voorheen het gehele behandeltraject achteraf in 1 keer moest worden gedeclareerd. Een intakegesprek valt onder diagnostiek, vervolggesprekken zullen meestal onder behandeling vallen. Het bedrag dat voor diagnostiek en behandeling kan worden gedeclareerd is verschillend op basis van inhoud, maar ook op basis van discipline en tijdsduur.

Behandeltraject Aantal minuten behandeling NZa maximumtarieven in 2020 / 2021
Kort Tot 300 504,71 euro / 522,13 euro
Middel 300 tot 500 856,34 euro / 885,01 euro
Intensief 500 tot 750 1373,34 euro / 1434,96 euro
Onvolledig behandeltraject Tot 120 219,53 euro / 228,04 euro

Vergoeding via de zorgverzekering

Voor vergoeding van de behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Voor 2022 heb ik een contract met:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (inclusief Pro Life en One Underwriting), De Friesland Zorgverzekeraar,  Interpolis Zorgverzekeringen NV, FBTO Zorgverzekeringen NV, Achmea Zorgverzekeringen NV
 • ASR Zorgverzekeringen: a.s.r. en Ditzo
 • Caresq: Aevitae
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA
 • DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar
 • ENO Zorgverzekeraar
 • Menzis Zorgverzekeraar, Anderzorg, HEMA
 • ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA Zorgverzekering, PNOzorg, Jaaah
 • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • NV Univé Zorg (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura), VGZ Zorgverzekeraar NV (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd), IZA Zorgverzekeraar NV (IZA), NV Zorgverzekeraar UMC (UMC)

Voor 2021 heb ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life), Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, One Underwriting
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar
 • Coöperatie VGZ: Univé Zorg (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam Verzekerd), VGZ Zorgverzekeraar (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP), IZA Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC
 • DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar
 • Caresq zorginkoop namens iptiQ  (Promovendum, National Academic, Besured en AON) en EUCARE Insurance PCC Limited (Aevitae)
 • ASR Zorgverzekeringen: Ditzo en De Amersfoortse (2021-2022)
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg, HEMA
 • ENO Zorgverzekeraar: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect
 • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (2021-2023)
 • CZ Zorgverzekeringen, Centrale Zorgverzekeringen NZV, OHRA Zorgverzekeringen

Voor deze zorgverzekeraars geldt dat ik de behandeling rechtstreeks kan declareren. Declaratie vindt plaats na afronding van het behandeltraject. Dan is vaak ook het moment dat de zorgverzekeraar het eigen risico int. Het kan ook zijn dat je het eigen risico in termijnen betaalt of reeds betaald hebt vanwege andere zorg die je hebt gebruikt. Het traject telt voor het jaar waarin de behandeling is gestart, ook al sluiten we pas in het daaropvolgende jaar af. Het jaar waarin de behandeling is gestart (en ook daadwerkelijk het eerste face-to-face contact heeft plaatsgevonden) is het jaar waarvoor het meetelt voor je eigen risico. Als de behandeling in het volgende jaar nog doorloopt, wordt voor het nieuwe jaar niet opnieuw je eigen risico aangesproken.

Het tarief voor overige (zorg)producten (OZP-tarief) die niet in aanmerking komen voor vergoeding betreft 95 euro per consult. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door het NZa gestelde tarieven voor Generalistische Basis GGZ.

Voor 2020 had ik een contract met:

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief Pro Life), OZF Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Avéro Achmea Zorgverzekeringen, IAK, Aevitae
 • DSW Zorgverzekeraar en a.s.r.: DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, Ditzo en De Amersfoortse
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
 • VRZ Zorginkoop (voormalig Multizorg VRZ): Zorg en Zekerheid, ONVZ Zorgverzekeraar en Eno
 • Coöperatie VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé verzekeringen, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Zekur.nl, SZVK, Zorgzaam
 • Caresq, zorginkoop namens iptiQ en Atlas zorgverzekeraars: Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae
 • Menzis Zorgverzekeraar: Anderzorg

Voor meer informatie: www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen

Afmelden

Mocht je niet kunnen komen naar een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Bij te late afmelding worden kosten in rekening gebracht. Dit betreft 45 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.