Contact en informatie

Ben je op zoek naar een psycholoog in Leeuwarden? Dan kun je contact met me opnemen. Samen kunnen we kijken of je bij mij op de juiste plek bent.

Telefoon

Je kunt me rechtstreeks bereiken op 06 44 18 93 56.
Wanneer ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon aan te nemen, dan kun je je naam en telefoonnummer inspreken en zal ik je later terugbellen. Ik streef ernaar om dit binnen 3 werkdagen te doen.

Aanmeldformulier

Als je een verwijsbrief mee hebt gekregen en je wilt je aanmelden, dan kun je daarvoor het aanmeldformulier invullen. Je kunt me in dit geval ook bellen. Meestal is het invullen van het aanmeldformulier niet nodig, omdat verwijzingen over het algemeen via ZorgDomein worden gedaan.

Postadres

Psychologenpraktijk Kampman
Rengerslaan 2 i
8917 DD Leeuwarden

Waarneming tijdens vakantie of afwezigheid anderszins

Wanneer ik wegens vakantie of langdurige afwezigheid anderzins (bijvoorbeeld in verband met ziekte) niet beschikbaar en/of bereikbaar ben, overleg ik met je of je behoefte hebt aan contact met een waarnemer. Zo ja, dan verstrek ik de contactgegevens van hem/haar aan jou. Mocht je daar geen behoefte aan hebben, dan is dat natuurlijk ook prima.

Bij spoed

Ondanks dat ik in de praktijk in principe geen crisisgevoelige problematiek behandel, kan het zo zijn dat je buiten kantoortijden (in de avond of nacht en in het weekend) met spoed hulp nodig hebt in verband met psychische klachten. In dit geval kun je contact opnemen met Dokterswacht Friesland (0900-112 7 112), die je zo nodig kan doorverbinden met de crisisdienst van GGZ Friesland.

Kwaliteitsstatuut

Met het oog op het waarborgen van de kwaliteit, heb ik een kwaliteitsstatuut ingevuld en aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin vind je informatie over werkwijze, wat te doen in geval van een klacht over de behandeling, waarneming, etc. Dit statuut is in te zien: kwaliteitsstatuut Lianne Kampman.

Bij een klacht

Als je niet tevreden bent of je hebt een klacht, dan bespreek je dat in eerste instantie bij voorkeur met mij als behandelaar. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt je via de volgende link: LVVP klachten- en geschillenregeling