Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm geschikt voor het behandelen van uiteenlopende klachten, zoals angst en depressie. In de behandeling probeer je in eerste instantie te begrijpen wat de samenhang is tussen jouw klachten en jouw manier van denken, voelen en handelen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van somberheid, welke voortkomt uit jouw persoonlijke denkstijl of doordat je terecht bent gekomen in een gedragspatroon waarbij je je bent gaan terugtrekken en er (bijna) geen positieve activiteiten meer in jouw dagelijks leven aanwezig zijn. Ook zou het zo kunnen zijn dat de somberheid samenhangt met een recente gebeurtenis die je moeilijk achter je kunt laten. Bij angst is het vaak zo dat je geneigd bent tot het denken in rampscenario’s. Daarnaast maakt angst dat je situaties die je vreest gaat vermijden, waarbij het gevolg kan zijn dat je wereldje steeds kleiner wordt. Ook hier kan een recente gebeurtenis, of misschien zelfs een gebeurtenis die al wat verder in het verleden ligt, nog steeds van invloed zijn op de klachten die je in het heden ervaart.

Veranderen van denken en doen middels cognitieve gedragstherapie

Als we samen meer inzicht hebben gekregen in jouw klachten, de ontwikkeling ervan maar vooral ook de factoren die de klachten in stand houden, kunnen we gaan kijken welke stappen je hierin zou kunnen zetten. Hierbij kun je denken aan het onderzoeken en zo nodig bijstellen van de remmende gedachten die je hebt. Ook kan het zijn dat we vooral gaan werken aan gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld het doorbreken van vermijdingsgedrag bij angst. Dit doen we door middel van exposure: jezelf (stapsgewijs) blootstellen aan de angst om de angst te overwinnen. Uiteraard heb je hierin zelf altijd de regie.
Het blijft in elk geval nooit alleen bij ‘praten over’, want juist het oefenen tussen de sessies door heb je nodig om tot verandering in jouw dagelijks leven te komen. Soms kan het goed zijn om een tijdje bewuster te letten op je eigen gedachten, die een rol spelen in hoe je je voelt en gedraagt. Vaak ook gaat het om het oefenen met nieuw gedrag: door je gedrag te veranderen, ga je veelal ook anders over de situatie of over jezelf denken en dan ga je je ook anders voelen.

Voor meer informatie klik je op de volgende link: Cognitieve gedragstherapie