Voor verwijzers

Psychologenpraktijk Kampman in Leeuwarden is een Generalistische Basis GGZ praktijk gericht op het behandelen van traumagerelateerde klachten (PTSS) waarbij de verwachting en/of inschatting is dat relatief kortdurende behandeling middels EMDR en/of exposure afdoende kan zijn.

Contra-indicaties zijn: crisisgevoelige problematiek, zoals suïcidaliteit, heftige persoonlijkheidsproblematiek, een ernstige eetstoornis en verslavingsproblematiek. Dit hoort thuis binnen de specialistische GGZ. Dit geldt ook voor zeer ernstige traumagerelateerde problematiek waarbij de verwachting is dat er langerdurende behandeling nodig zal zijn.

Verwijsbrief

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

  • NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt
  • verwijsdatum
  • naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • handtekening van de verwijzer en/of een stempel van de praktijk
  • dat het gaat om een (vermoeden) van een psychische stoornis, zoals vermeld in DSM-IV / DSM-V
  • dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Verwijzing kan via ZorgDomein of schriftelijk.

Informatie omtrent vergoedingen kunt u elders op mijn website vinden onder het kopje ‘Tarieven en vergoedingen’.

Overleg?

Overleg kan via het volgende telefoonnummer: 06 44 18 93 56. Spreek gerust mijn voice-mail in, dan bel ik op een later tijdstip terug.