Contact en informatie

Op dit moment is de praktijk gesloten. Door omstandigheden ben ik voor onbepaalde tijd afwezig.

Ben je op zoek naar een psycholoog in Leeuwarden? Dan kun je contact met me opnemen. Samen kunnen we kijken of je bij mij op de juiste plek bent.

E-mail

Je kunt een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkkampman.nl.
Ik streef ernaar binnen 3 werkdagen antwoord te geven op je bericht.

Telefoon

Je kunt me rechtstreeks bereiken op 06 44 18 93 56.
Wanneer ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon aan te nemen, dan kun je je naam en telefoonnummer inspreken en zal ik je later terugbellen. Ik streef ernaar om dit binnen 3 werkdagen te doen.

Aanmeldformulier

Als je een verwijsbrief mee hebt gekregen en je wilt je aanmelden, dan kun je daarvoor het aanmeldformulier invullen. Je kunt me in dit geval ook bellen.

Postadres

Psychologenpraktijk Kampman
Rengerslaan 2i
8917 DD Leeuwarden

Bij spoed

Ondanks dat ik in de praktijk in principe geen crisisgevoelige problematiek behandel, kan het zo zijn dat je buiten kantoortijden (in de avond of nacht en in het weekend) met spoed hulp nodig hebt in verband met psychische klachten. In dit geval kun je contact opnemen met Dokterswacht Friesland (0900-112 7 112), die je zo nodig kan doorverbinden met de crisisdienst van GGZ Friesland.

Kwaliteitsstatuut

Met het oog op het waarborgen van de kwaliteit, heb ik een kwaliteitsstatuut ingevuld en aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin vind je informatie over werkwijze, wat te doen in geval van een klacht over de behandeling, waarneming, etc. Dit statuut is in te zien: kwaliteitsstatuut Lianne Kampman.

Bij een klacht

Als je niet tevreden bent of je hebt een klacht, dan bespreek je dat in eerste instantie bij voorkeur met mij als behandelaar. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt je via de volgende link: LVVP klachten- en geschillenregeling