Lianne Kampman

Over mij

Mijn naam is Lianne Kampman. Ik werk al jarenlang als psycholoog in Friesland en heb veel ervaring in het behandelen van angst, trauma en depressie. Sinds ik in 2005 de universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen, richting Geestelijke Gezondheidkunde, heb afgerond, ben ik werkzaam geweest als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. In 2006-2007 volgde ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (ook wel GZ-psycholoog genoemd). Het is voor mij belangrijk om me te blijven ontwikkelen. Daarom volg ik regelmatig scholingen. Ik ben geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Doordat ik in verschillende teams en op verschillende afdelingen bij GGZ Friesland heb gewerkt, heb ik ervaring met uiteenlopende psychische klachten en problemen. Hierbij kun je naast eerdergenoemde angst- en depressieve klachten en traumagerelateerde klachten ook denken aan stress-gerelateerde klachten als overspannenheid en burn-out, maar ook psychotische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrum stoornissen. Mijn hart gaat echter uit naar traumabehandeling en daarom heb ik ervoor gekozen om mij daar in mijn werk vooral op te richten.

Ik heb als therapeut meegewerkt aan een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar de werkingsmechanismen van terugvalpreventie bij depressie (zie: Depressiestudie). Voor het onderzoek ben ik geschoold in Preventieve Cognitieve Training, waarmee je de kans op een terugval in een depressie kunt verkleinen. Meer informatie hierover kun je lezen op: Voorkom depressie

Mijn werkwijze als psycholoog

In de behandeling werk ik vooral vanuit de principes van de cognitieve gedragstherapie, wat betekent dat we gaan zoeken naar patronen in jouw denken, voelen en handelen. Het idee hierachter is dat klachten veelal samenhangen met je manier van denken en doen. Door je manier van denken en/of doen te veranderen, kun je werken aan een afname van je klachten of kun je leren op een andere manier met je klachten om te gaan. Ik werk doelgericht en ben graag op een concrete manier bezig met de situaties waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Ik verwacht, als je in behandeling komt, dat je bereid bent om ook naast de gesprekken tijd en energie te steken in jouw behandelproces. Immers, uiteindelijk gaat het erom dat je er in je dagelijks leven anders mee om leert gaan en dat kan niet alleen door ‘praten over’. Huiswerk is om die reden dan ook vrijwel altijd onderdeel van cognitieve gedragstherapie. Uiteraard heb je zelf de regie en bepaal jij wat hierin haalbaar voor jou is.

Ik werk alleen in de ochtend in de praktijk. De afspraken worden in principe gepland vanaf 8.45 of 9.00 uur ’s ochtends.