EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (afgekort: EMDR) is een behandelmethode om nare gebeurtenissen (trauma’s) uit het verleden te verwerken. Dit kan gaan om een (eenmalige) traumatische ervaring, waarover je nog steeds nachtmerries hebt of waarvan je ook overdag beelden ziet die zich aan je opdringen. Je kunt je angstig voelen, maar ook schrikachtig, alert en prikkelbaar. Veelal zijn er daarnaast ook (door)slaapproblemen en is er sprake van concentratieverlies. Je bent meestal geneigd om bepaalde situaties die je eraan doen denken te vermijden. Dit alles kan horen bij wat een post-traumatische stress-stoornis genoemd wordt. Met behulp van EMDR kan gewerkt worden aan traumaverwerking en een afname van de genoemde klachten.

EMDR als onderdeel van de behandeling

EMDR kan ook als onderdeel van cognitieve gedragstherapie worden ingezet, wanneer een nare ervaring uit het verleden op een andere manier gerelateerd is aan je klachten. Zoals wanneer je je angstig voelt in sociale situaties en de angst is ontstaan door de ervaring van het uitgelachen worden tijdens een presentatie die je hield voor een groep mensen. Of wanneer de paniekklachten die je in het heden ervaart je steeds doen denken aan die allereerste of allerergste paniekaanval die je jaren geleden hebt gehad. Het kan daarnaast zijn dat wat je hebt meegemaakt weliswaar goed is afgelopen, maar dat je je juist erg naar voelt doordat je steeds moet denken aan ‘wat er had kunnen gebeuren’ of ‘wat er een volgende keer zou kunnen gebeuren’. Wanneer een toekomstig rampscenario maakt dat je angstig bent en situaties uit de weg gaat, kan EMDR ook helpen om minder angstig te worden en de situatie weer aan te gaan.

EMDR zal vrijwel altijd gecombineerd worden met het stapsgewijs doorbreken van het vermijdingsgedrag dat er is en het onderzoeken en waar nodig bijstellen van remmende gedachten, omdat dit veelal in stand houdende factoren zijn. EMDR is op die manier een goede aanvulling op cognitieve gedragstherapie.