Tarieven en vergoedingen

In de meeste gevallen wordt behandeling vergoed, mits er een psychische stoornis gesteld kan worden (een diagnostische classificatie volgens DSM-V). De behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor de behandeling van lichte tot matige problematiek die in relatief korte tijd behandeld kan worden. Meestal wordt uitgegaan van 2 tot 12 gesprekken, inclusief intakegesprek. De kosten van de behandeling tellen mee voor het (verplichte en eventueel vrijwillige) eigen risico van de zorgverzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. In 2024 is het verplichte eigen risico 385 euro. Als ik declaraties indien, zal de zorgverzekeraar het eigen risico gaan innen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Soms wordt het eigen risico al maandelijks vooruit betaald, zodat niet in één keer het volledige eigen risico hoeft te worden betaald als er zorg wordt gebruikt. Mocht de behandeling doorlopen in het daaropvolgende jaar, dan telt dit opnieuw mee voor het eigen risico.

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Bij het zorgprestatiemodel wordt er onderscheid gemaakt tussen afspraken voor diagnostiek en afspraken voor behandeling. Iedere afspraak kan apart worden gedeclareerd waar voorheen het gehele behandeltraject achteraf in 1 keer moest worden gedeclareerd. Een intakegesprek valt onder diagnostiek, vervolggesprekken zullen meestal onder behandeling vallen; een enkele keer valt een tweede gesprek ook nog onder diagnostiek. Het bedrag dat voor diagnostiek en behandeling kan worden gedeclareerd is verschillend op basis van inhoud, maar ook op basis van discipline en tijdsduur. De duur van een intakegesprek is over het algemeen 60 minuten. Dat is dan ook de tijd die wordt gedeclareerd. Vervolggesprekken duren meestal 45 minuten en worden als zodanig gedeclareerd; als gesprekken 60 minuten duren, wordt er ook 60 minuten gedeclareerd. Dit pas ik achteraf aan, op basis van werkelijk gebruikte tijd en niet op basis van geplande tijd. Wanneer een gesprek slechts 30 minuten duurt, wordt er 30 minuten gedeclareerd. Als gesprekken bijvoorbeeld 75 minuten duren, wat wel eens voorkomt bij een intakegesprek of een EMDR sessie of exposure behandeling, wordt ook de daadwerkelijk bestede tijd gedeclareerd. Zo kan het te declareren bedrag variëren.

Vergoeding via de zorgverzekering

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de behandeling heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Voor 2024 heb ik een contract met:

  • De Friesland Zorgverzekeraar NV, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV, Interpolis Zorgverzekeringen NV, FBTO Zorgverzekeringen NV, Achmea Zorgverzekeringen NV
  • VGZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC en N.V. Univé Zorg
  • Caresq: Aevitae
  • DSW Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar
  • ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA, UnitedHealthcare Global
  • Salland Zorgverzekeraar (voorheen ENO)
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  • ASR Ziektekostenverzekeringen: a.s.r. zorg en a.s.r. Ik kies zelf.
  • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA (beperkt aantal uren)
  • Menzis Zorgverzekeraar, Anderzorg, HEMA, VinkVink

Het tarief voor overige (zorg)producten (OZP-tarief) die niet in aanmerking komen voor vergoeding betreft 95 euro per consult. Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door het NZa gestelde tarieven voor Generalistische Basis GGZ.

Voor meer informatie: www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen

Afmelden

Mocht je niet kunnen komen naar een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Bij te late afmelding worden kosten in rekening gebracht. Dit betreft 45 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.